Služby

Jaké služby Vám můžeme poskytnout?

Díky tomu, že je naše společnost provozovatelem pohřební služby, krematoria a  správcem hřbitovů, můžeme Vám poskytnout kompletní služby kremační, hřbitovní a nyní již také pohřební na jednom místě  v důstojném  prostředí.

Zajišťujeme

 • odvoz i převoz zemřelého  v rámci republiky i do zahraničí
 • vyřízení  matriky
 • odevzdání občanského průkazu a karty pojištěnce
 • převzetí šatů pro zesnulé
 • zajištění smutečního obřadu dle vašeho přání v obřadní síni, hřbitově
 • církevní obřady všech vyznání
 • fotografické služby
 • zhotovení smutečních oznámení ( parte) na počkání
 •  vystavení parte ve vývěsních skříňkách
 • zhotovení smutečních kytic a věnců s dovozem na místo konání smutečního obřadu
 • kremace bez smutečního obřadu
 • výkopy hrobů a zpopelnění
 • zajištění živé i reprodukované hudební produkce při obřadech
 • zajištění autobusové dopravy pozůstalých
 • potvrzení o vyřizování pohřbu pro zaměstnavatele
 • potvrzení o účasti na pohřbu pro zaměstnavatele
 • rozptyl na rozptylové loučce
 • prodej hřbitovních doplňků
 • další služby dle přání pozůstalých

Po dohodě je možné vyřízení  pohřbů  po pracovní době,  o víkendech a svátcích

za příplatek dle ceníku.

Prodej hřbitovních doplňků

v  kanceláři  na novém hřbitově

Pondělí6.00 – 14:30
Úterý6.00 – 14:30
Středa 6.00 – 14.30
Čtvrtek6.00 – 14:30
Pátek6.00 – 14:30
Otevírací doba

(vázy, svítilny, kahánky, oleje, knoty, svíčky, šachtíky, ozdobné obaly na urny, fotorámečky a další).


Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení §14 zák. č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli ( klientu) tato

INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.